سید عماد آرمون

مشاوره حوزه فناوری اطلاعات

تحلیل، طراحی و حل مسئله

برنامه نویسی FullStack

انجام امور گرافیکی

رهبری گروه

سید عماد آرمون

مشاوره حوزه فناوری اطلاعات

تحلیل، طراحی و حل مسئله

برنامه نویسی FullStack

انجام امور گرافیکی

رهبری گروه

تحصیلات، تجارب پژوهشی و افتخارات
تحصیلات
مهر 1389 – اردیبهشت 1392
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، گرایش هوش مصنوعی
دانشکده مهندسی کامپیوتر و برق، دانشگاه شیراز

پروژه کارشناسی ارشد : ارائه رهیافتی نوین برای نرمال سازی نسخه های مبهم بدافزارها

مهر 1383 – مهر 1388
کارشناسی علوم کامپیوتر
دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان

پایان نامه کارشناسی : یادگیری تقویتی و الگوریتم Q-Learning در محیط پیوسته

مهر 1378 – مهر 1380
دیپلم ریاضی و فیزیک
دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ، زرند

تجارب پژوهشی
2011 – 2012
A Novel Approach for Normalizing Obfuscated Versions of Malwares
استاد راهنما : دکتر ستار هاشمی

تابستان 2011
Malware Detection by Genetic Algorithm
استاد راهنما : دکتر علی حمزه

زمستان 2011
Basic Block Separation
استاد راهنما : مهندس مجتبی اسکندری

تابستان 2008
Exploration vs. Exploitation in Fuzzy Q-Learning
استاد راهنما : دکتر محسن لسانی

http://ce.sharif.edu/~mohsen_lesani/quaff.htm

افتخارات، جوایز و مدارک
2005
دوره 30ام مسابقات بین المللی برنامه نویسی بین دانشگاهی ACM
تهران، دانشگاه صنعتی شریف

نام تیم : DosShell رتبه : 17 (34)

2006
دوره 31ام مسابقات بین المللی برنامه نویسی بین دانشگاهی ACM
تهران، دانشگاه صنعتی شریف

نام تیم : DosShell رتبه : 16 (30)

2007
دوره 32ام مسابقات بین المللی برنامه نویسی بین دانشگاهی ACM
تهران، دانشگاه صنعتی شریف

نام تیم : Jeefo رتبه : 19 (52)

2008
دوره 33ام مسابقات بین المللی برنامه نویسی بین دانشگاهی ACM
تهران، دانشگاه صنعتی شریف

نام تیم : GAZ++ رتبه : 19 (58)

1390
مدرک Image Processing & Computer Vision
دانشگاه شیراز

مرکز پردازش تصویر دانشگاه شیراز صنایع الکترونیک شیراز مرکز CVPR دانشگاه شیراز

1390
مدرک Penetration Testing
مرکز آپا دانشگاه شیراز

1390-91
مدرک MCITP 2008
موسسه مدیریت صنعتی شیراز

معدل : A

1390-91
مشارکت در پروژه آنتی-ویروس ملی
شیراز، پژوهشکده آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد (آپا)

اتمام پروژه و رونمایی توسط معاون ریاست جمهوری

1391
مدرک CCNA
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شیراز

معدل : A

1395
مدرک مشاوره نظام صنفی رایانه

مشاور مدیریت و آموزش مشاور نرم افزار

1395
مدرک کدنویسی امن به زبان .Net
مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای) و مرکز آپا دانشگاه یزد