سید عماد آرمون

مشاوره حوزه فناوری اطلاعات

تحلیل، طراحی و حل مسئله

برنامه نویسی FullStack

انجام امور گرافیکی

رهبری گروه

سید عماد آرمون

مشاوره حوزه فناوری اطلاعات

تحلیل، طراحی و حل مسئله

برنامه نویسی FullStack

انجام امور گرافیکی

رهبری گروه

ارتباط با من
  • ایمیل: info@EmadArmoun.com
  • Gمیل: Emad.Armoun@gmail.com
  • موبایل: 98-913-457-8179+
  • اسکایپ: emad40001@
فرم تماس